Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà là văn bản pháp lý trong đó nêu rõ nội dung thỏa thuận cũng như cam kết giữa bên cho thuê và bên thuê nhà. Với văn bản này, các bên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản như thời gian thuê, thời gian thanh toán tiền hàng tháng cũng như tiền cọc với bên cho thuê để đảm bảo quyền lợi và tính dân chủ. Trong mẫu hợp đồng thuê nhà, mọi điều khoản phải được soản thảo một cách chính xác, ngắn gọn xúc tích. Nếu một trong 2 bên vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như bồi thường như đã thỏa thuận.

huuhoang

Số trang: 3 Lượt xem: 8,754 Lượt tải: 353 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu hợp đồng thuê nhà

11/07/2016

Hợp đồng thuê nhà được sử dụng khi bạn có nhu cầu cho thuê nhà, hay bạn cần thuê nhà để ở, làm văn phòng, kinh doanh. mẫu hợp đồng thuê nhà cần đảm bảo được quyền lợi của hai bên, phải có sự thỏa thuận kỹ lưỡng, tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có.

hop dong thu nha 01

Hợp đồng thuê nhà ngoài những thông tin đầy đủ về hai bên như họ tên, số chứng minh thư,
hộ khẩu thường trú thì những thông tin về diện tích nhà cho thuê thời gian thuê, giá tiền, thời hạn hợp đồng... là những thông tin cũng rất quan trọng mà bạn cần quan tâm. Các điều khoản trong hợp đồng phải được sự nhất trí của hai bên, mục đích thuê nhà cũng phải được ghi rõ ràng làm cơ sở đối chứng sau này.

Không chỉ có hợp đồng thuê nhà mà chúng tôi còn tổng hợp rất nhiều biểu mẫu khác như hợp đồng mua bán xe, đơn xác nhận tạm trú... Nếu bạn đi thuê nhà ở địa phương khác thì đơn xác nhận tạm trú chắc chắn sẽ cần đến nhé.

TÊN CƠ QUAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúc

Số:……/HĐ
….ngày….tháng…..năm….


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Hôm nay, ngày……tháng……..năm…………….

Tại :......................................................................................................................

Chúng tôi gồm :

A – BÊN CHO THUÊ NHÀ

1. Công ty chuyên doanh nhà đất :

2. Giấy phép số :..................................................................................................

Do Uỷ ban nhân dân thành phố (tỉnh)…………cấp ngày.....................................

Lưu ý : Nếu nhà của tư nhân có thể ghi phần này như sau :

1. Đại diện chủ nhà là ông (bà):

2. Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số..................................

ngày…………do……………………..cấp.

B – BÊN THUÊ NHÀ

1. Họ tên :...........................................Tuổi……………..Quốc tịch.......................

2. Nghề nghiệp....................................................................................................

3. Hộ chiếu số.....................................cấp ngày..................................................

4. Giấy phép tạm trú số......................cấp ngày..................................................

5. Giấy phép mở văn phòng đại diện tại số……………cấp ngày.........................
............................................................(nếu có).

Hai bên cùng lập hợp đồng thuê nhà để sử dụng với những cam kết sau:

Điều 1 :

a/ Nhà cho thuê :

Tại số :...........................................gồm……….tầng có diện tích xây
dựng……m2 và diện tích vườn............m2

b/ Mục đích và nội dung sử dụng :

- Phần để ở có diện tích sử dụng.....m2

- Văn phòng đại diện có diện tích sử dụng…………………..m2

c/ Trang bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có:
- .......................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- .......................................................................................................................

Điều 2 : Thời hạn thuê nhà là.............tháng, bắt đầu từ ngày.............................

Điều 3 : Giá thuê nhà là.....................USD/tháng. Không bao gồm chi phí sử
dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật (chi phí điện, nước, và các cơ sở hạ tầng kỹ
thuật khác thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ).

Tiền thuê nhà được thanh toán theo phương thức sau :

- Trả bằng tiền mặt (hoặc séc chuyển tiền)

- Trả trước........................................tháng.

- Trả tiền thường kỳ vào ngày..........hàng tháng.

Điều 4 : Trách nhiệm của bên cho thuê nhà

1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có
giá trị.

2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối
với phần diện tích ghi trong hợp đồng nếu chủ nhà ở chung).

3. Sửa chữa kịp thời hư hỏng.

4. Phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho bên
thuê nhà trong trường hợp nhà bị sụp đổ không sửa chữa kịp thời.

5. Hướng dẫn bên thuê nhà thực hiện đúng các quy định của Nhà nước
về tạm trú, tạm vắng.

Điều 5 : Trách nhiệm của bên thuê nhà

1. Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.

Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng
ý của chủ nhà và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản.

2. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn qui định.

3. Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất,
các đồ đạc, tư trang của bản thân và những tác hại gây ra cho bên thứ ba trong
khi sử dụng nhà.

4. Chấp hành các qui tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường và các qui định
về trật tự an ninh chung.

5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại.
Trường hợp cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo cáo cho
chủ nhà biết trước ít nhất một tháng.

Điều 6 : Những cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong hợp đồng.
Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên phải
trình Uỷ ban nhân dân thành phố (hoặc tỉnh) xem xét và xử lý.

Khi một trong hai bên không thoả mãn với kết quả xử lý của UBND cấp
tỉnh thì đề nghị toà án xét xử.

2. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau :

a/ Thời hạn của hợp đồng đã hết.

b/ Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền.

c/ Bên thuê đã cho thuê lại nhà, bị bắt giam hoặc bị Chính phủ Việt Nam trục
xuất.

Điều 7 : Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có giá trị từ ngày được xác nhận của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền cho tới hết thời hạn thuê nhà.

Hợp đồng này được lập thành 3 bản, bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, có
giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản và gửi lại cơ quan quản lý nhà đất của tỉnh
(thành)…….một bản.

BÊN CHO THUÊ NHÀ BÊN THUÊ NHÀ

(Ký tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG
CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC
(Hoặc của Sở nhà đất….)
Ngày……..tháng………năm…………
(Đại diện ký tên, đóng dấu)

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau phu luc hop dong thue nha

  Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là biểu mẫu được sử dụng để bổ sung, sửa chữa các nội dung trong bản hợp đồng thuê nhà chính đã được ký kết trước đó. Việc ký kết mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà phải được sự thỏa thuận đồng ý của hai bên, giúp hai bên đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm của mình.
  Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

  01,231

 • Hop dong thue nha3 trang

  Mẫu hợp đồng thuê nhà hiện nay đang là hình thức giao dịch hợp đồng được sử dụng khá phổ biến, dùng để ký kết việc thỏa thuận về thuê nhà ở sử dụng vào những mục địch khác nhau như kinh doanh, làm văn phòng hay thuê nhà ở...để đảm bảo được tính hiệu lực cũng như tránh được những tranh chấp không đáng có sau này chúng ta cần phải sử dụng mẫu đợp đồng thuê nhà chuẩn nhất, cũng như những trình tự thủ tục phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật nhà nước, cùng với hợp đồng thuê nhà chúng tôi còn cung cấp tới bạn đọc mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà, bạn đọc cùng theo dõi nhé.
  Hợp đồng thuê nhà

  186,414114,567

 • Mau hop dong thue nha o

  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở mới nhất được Taingon.net cập nhật nhằm giúp cho tất cả những người đang có nhu cầu thuê nhà hoặc cho thuê nhà biết cách viết một bản hợp đồng với đầy đủ những thông tin cần thiết, cơ bản, đúng về mặt ngữ nghĩa và có giá trị về mặt pháp lý. Hiện nay ở những khu thành thị đất chật người đông nhu cầu nhà ở tăng đột biến, có cung ắt có cầu. Người có đất thì xây nhà cho thuê còn người có nhu cầu thì tìm nhà để thuê. Cả đôi bên cùng có lợi và có sự trao đổi về mặt vật chất theo đúng như thỏa thuận đã đề ra trong hợp đồng thuê nhà ở, bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Tải Ngon ở nội dung dưới đây nhé
  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

  022,621

 • Bien ban thanh ly hop dong thue nha3 trang

  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là dạng văn bản được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi. Văn bản này được dùng trong trường hợp hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau từ ban đầu một bên là cho thuê còn một bên là đi thuê. Sau khi đã hết thời hạn thuê, nếu muốn tiếp tục ký kết hợp đồng thì hai bên gia hạn thêm. Còn nếu muốn chấm dứt thì bạn có thể dùng mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được Taingon.net cung cấp.
  Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

  3,816831

Bình luận bằng Facebook

Mẫu hợp đồng thuê nhàTải ngay

/ 3