Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động XTTM sản phẩm đèn trang trí nội thất của CTCP thương mại và dịch vụ Giao Hòa

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động XTTM sản phẩm đèn trang trí nội thất của CTCP thương mại và dịch vụ Giao Hòa có kết cấu gồm 4 chương, trong đó chương đầu tiên của khóa luận tốt nghiệp nêu tổng quan về đề tài nghiên cứu, tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đề tài, chương hai đưa ra vấn đề lý luận về XTTM và phát triển XTTM sản phẩm của công ty.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 67 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động XTTM sản phẩm đèn trang trí nội thất của CTCP thương mại và dịch vụ Giao Hòa

14/06/2017

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động XTTM sản phẩm đèn trang trí nội thất của CTCP thương mại và dịch vụ Giao Hòa chương ba của luận văn tốt nghiệp sẽ tập trung giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thương mại Giao Hòa dựa trên các tài liệu và số liệu thu thập được, luận văn tốt nghiệp cũng sẽ dựa trên thực tế tìm hiểu để trình bày thực trạng phát triển CTTM sản phẩm của công ty, từ đó đánh giá những thành công đạt được và một số tồn tại cũng như nguyên nhân của nó.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển hoạt động XTTM sản phẩm đèn trang trí nội thất của CTCP thương mại và dịch vụ Giao HòaTải ngay

/ 0