Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An sẽ hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bán điện và khóa luận tốt nghiệp sẽ căn cứ vào đó để đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh điện, các nội dung trong bài luận sẽ được chia thành ba chương cụ thể để người đọc dễ tìm hiểu và nắm bắt.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 192 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

18/06/2017

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An là luận văn tốt nghiệp sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, từ các phương pháp luận như tư duy logic hoặc duy vật biện chứng, luận văn tốt nghiệp cũng sử dụng các phương pháp thống kê, mô tả, phân tích, so sánh và tổng hợp số liệu để bài luận được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất và mạch lạc.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ AnTải ngay

/ 0