Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, khóa luận tốt nghiệp sẽ căn cứ vào đó đưa ra một số giải pháp phù hợp để đẩy mạnh quá trình này một cách có hiệu quả hơn so với thực tại.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 7,278 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định

29/05/2017

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định, luận văn tốt nghiệp này sẽ nghiên cứu cả những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, luận văn tốt nghiệp sẽ tổng hợp, thu thập các số liệu trong thời gian 4 năm, kéo dài từ năm 2011 đến hết năm 2014 để phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam ĐịnhTải ngay

/ 0