Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển kênh phân phối sản phẩm MTXT của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường HN

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển kênh phân phối sản phẩm MTXT của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường HN tập trung phân tích số liệu thứ cấp cũng như kết quả đánh giá trong khoảng thời gian 3 năm từ 2010 đến 2012, khóa luận tốt nghiệp cũng kết hợp với các số liệu điều tra qua thực tế tìm hiểu, quan sát để phân tích thực trạng, căn cứ vào đó đánh giá những thành công và các mặt còn tồn tại để đưa ra kiến nghị, giải pháp.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 172 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển kênh phân phối sản phẩm MTXT của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường HN

22/06/2017

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển kênh phân phối sản phẩm MTXT của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường HN, chương thứ nhất trong luận văn tốt nghiệp sẽ nêu tổng quan nghiên cứu về phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay, chương hai của luận văn tốt nghiệp sẽ tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kênh phân phối, phân tích kết quả nghiên cứu là nội dung chương ba và chương cuối cùng là kết luận và đề xuất.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển kênh phân phối sản phẩm MTXT của Công ty TNHH máy tính Phú Cường trên thị trường HNTải ngay

/ 0