Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ VTDĐ tại khu vực TP Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ VTDĐ tại khu vực TP Đà Nẵng trình bày cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp sẽ khái quát về dịch vụ, chất lượng, nhận thức chung, đặc điểm nổi bật của dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, mô hình nghiên cứu về chất lượng...

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 44 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ VTDĐ tại khu vực TP Đà Nẵng

14/06/2017

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ VTDĐ tại khu vực TP Đà Nẵng, chương hai của luận văn tốt nghiệp là tổng quan về tình hình hoạt động của công ty và thị trường viễn thông di động Việt Nam, luận văn tốt nghiệp sẽ phân tích tổng quan về công ty, lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, quá trình phát triển, chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm dịch vụ, cấu trúc thị trường, tình hình hoạt động chung, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông...

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ VTDĐ tại khu vực TP Đà NẵngTải ngay

/ 0