Luật công chứng số 53/2014/QH13

Luật công chứng số 53/2014/QH13 là bộ luật quy định các vấn đề liên quan đến công chứng đó là công chứng viên, việc tổ chức hành nghề, thủ tục và quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động công chứng. Luật công chứng số 53/2014/QH13 bao gồm 36 trang với 81 điều khoản được chia thành nội dung của 10 chương bắt đầu từ những quy định chung đến điều khoản thi hành.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 2,549 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật công chứng số 53/2014/QH13

27/04/2018

Luật công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2014 trong kỳ họp thứ 7 khóa XIII và bắt đầu có hiệu lực thi hành chính thức từ ngày 1/1/2015. Bộ luật này sẽ được áp dụng thay thế cho luật công chứng số 82/2006/QH11 được ban hành trước đó. Trước hết là chương đầu tiên bao gồm những quy định chung của luật công chứng số 53/2014/QH13 về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, chức năng xã hội của công chứng viên, nguyên tắc hành nghề, giá trị pháp lý của văn bản công chứng, tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng, các hành vi bị nghiêm cấm. Các chương tiếp theo sẽ lần lượt đi sâu vào từng nội dung chính trong luật công chứng thông qua các điều khoản rõ ràng.

Nội dung chương hai của luật công chứng số 53/2014/QH13 là về công chứng viên làm rõ tiêu chuẩn công chứng viên, đào tạo nghề và miễn đào tạo nghề công chứng, tập sự hành nghề, bổ nhiệm công chứng viên, những trường hợp không được bổ nhiệm, tạm đình chỉ hành nghề, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, quyền và nghĩa vụ của công chứng viên. Tất cả các nội dung này của chương hai sẽ được làm rõ từ điều 8 đến điều 17 để các cá nhân, tổ chức nắm rõ.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat cong an nhan dan so 73 2014 QH13 nam 2014

  Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 được Chính phủ ban hành nhằm quy định chung nhất về nguyên tắc tổ chức hoạt động cũng như những quy định chung nhất đối với lực lượng Công an nhân dân. Những đối tượng nằm trong phạm vi này cần phải nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội.
  Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 năm 2014

  026,713

 • Luat nha o so 65 2014 QH13

  Luật nhà ở số 65/2014/QH13 quy định về quyền sở hữu và quản lý đất đai, nhà ở đối với cá nhân và tổ chức. Khi có giao dịch mua bán đất đai, các bên có liên quan phải tiến hành làm thủ tục giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa các quy định của pháp luật, đồng thời sang tên người sử dụng hợp pháp. Việc thực hiện đóng các khoản thuế liên quan cũng là nghĩa vụ của tất cả công dân.
  Luật nhà ở số 65/2014/QH13

  017,694

 • Luat xay dung so 50 2014 QH13 nam 2014

  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 quy định về những trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 có những điểm mới được bổ sung và sửa đổi so với Luật Xây dựng được quy định trước đó, các bạn hãy tham khảo và thực hiện đầy đủ, tránh được những rủi ro về pháp lý trong quá trình đầu tư xây dựng.
  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014

  0151,109

 • Luat doanh nghiep 2014 so 68 2014 QH13

  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Chính phủ ban hành hướng tới nhóm đối tượng là những cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động hoặc những cá nhân, tổ chức có ý định thành lập doanh nghiệp. Luật được ban hành và phổ biến rộng rãi nên bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức đều phải tuân thủ chấp hành và nghe theo. Nếu như có bất kỳ một hành vi sai trái nào thì sẽ bị xử phạt thoe đúng với quy định của pháp luật.
  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13

  00

Bình luận bằng Facebook

Luật công chứng số 53/2014/QH13Tải ngay

/ 0