Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và cụ thể với 12 chương và 73 điều luật được trình bày khoa học và chặt chẽ với từng nội dung là những quy định chung, tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 4,954 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

11/03/2018

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 trong kỳ họp thứ 3 khóa XIII và bắt đầu có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2013. Cấu trúc của bộ luật gồm có 12 chương tương ứng với 73 điều khoản, mỗi chương sẽ trình bày một nội dung chính và các điều có liên quan. Trong chương thứ nhất của luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 sẽ làm rõ những quy định chung gồm có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng luật giáo dục đại học, giải thích từ ngữ, mục tiêu, trình độ và hình thức đào tọa, cơ sở giáo dục đào tạo và phân tầng cơ sở, đại học quốc gia, ngôn ngữ, quy hoạch mạng lưới, chính sách của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chương hai trong luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 về tổ chức cơ sở giáo dục đại học sẽ được chia thành 2 mục nhỏ khác nhau để dễ dàng tham khảo và nắm bắt. Đầu tiên là cơ cấu tổ chức sau đó là thành lập, sát nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo. Chương ba sẽ quy định các điều liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat bien Viet Nam 2012 so 18 2012 QH13

  Đối với các sinh viên và người làm trong lĩnh vực pháp luật thì việc tìm hiểu luật biển việt nam về biển Việt Nam là một trong những yêu cầu bắt buộc. Theo đó, văn bản pháp luật này quy định chính xác các nội dung về đường cơ sở, lãnh hải, các khu vực đặc quyền kinh tế, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
  Luật biển Việt Nam 2012 số 18/2012/QH13

  09,221

 • Bo luat lao dong 2012 so 10 2012 QH13

  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 có quy định rõ ràng về quyền hạn cũng như trách nhiệm của người lao động và cá nhân, tổ chức sử dụng người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu sau để đảm bảo được quyền hạn cơ bản nhất cho cá nhân mình. Để nắm rõ hơn thông tin, Taingon.net mời bạn tải miễn phí tài liệu này về máy để dễ dàng hơn trong việc cập nhật.
  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13

  00

 • Luat dien luc sua doi so 24 2012 QH13

  Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 được thành lập nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều trong luật điện lực số 28/2004/QH11 đã ban hành trước đó để phù hợp với thực tế ở thời điểm hiện tại. Một số khoản 17, 18 trong điều 3 hay khoản 1 và 3 điều 8, nội dung điều 8a và 8 đều được bổ sung, sửa đổi, các bạn có thể tải bộ luật về máy để tham khảo cụ thể.
  Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  03,296

 • Luat quan ly thue so 21 2012 QH13

  Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 với các nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân đối với nghĩa vụ nộp và quản lý thuế. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ được bổ sung chi tiết trong luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi.
  Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13

  09,779

Bình luận bằng Facebook

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13Tải ngay

/ 0