Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và cụ thể với 12 chương và 73 điều luật được trình bày khoa học và chặt chẽ với từng nội dung là những quy định chung, tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 4,954 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

11/03/2018

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 trong kỳ họp thứ 3 khóa XIII và bắt đầu có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2013. Cấu trúc của bộ luật gồm có 12 chương tương ứng với 73 điều khoản, mỗi chương sẽ trình bày một nội dung chính và các điều có liên quan. Trong chương thứ nhất của luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 sẽ làm rõ những quy định chung gồm có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng luật giáo dục đại học, giải thích từ ngữ, mục tiêu, trình độ và hình thức đào tọa, cơ sở giáo dục đào tạo và phân tầng cơ sở, đại học quốc gia, ngôn ngữ, quy hoạch mạng lưới, chính sách của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chương hai trong luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 về tổ chức cơ sở giáo dục đại học sẽ được chia thành 2 mục nhỏ khác nhau để dễ dàng tham khảo và nắm bắt. Đầu tiên là cơ cấu tổ chức sau đó là thành lập, sát nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo. Chương ba sẽ quy định các điều liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat hop tac xa so 23 2012 QH13 nam 2012

  Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 do Chính phủ ban hành quy định rõ về những điều khoản, tiêu chuẩn hình thành, hoạt động của một hợp tác xã hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu mà Taingon.net cung cấp, ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những tài liệu khác có tại trang.
  Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012

  026,666

 • Luat bien Viet Nam 2012 so 18 2012 QH13

  Đối với các sinh viên và người làm trong lĩnh vực pháp luật thì việc tìm hiểu luật biển việt nam về biển Việt Nam là một trong những yêu cầu bắt buộc. Theo đó, văn bản pháp luật này quy định chính xác các nội dung về đường cơ sở, lãnh hải, các khu vực đặc quyền kinh tế, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
  Luật biển Việt Nam 2012 số 18/2012/QH13

  09,221

 • Luat quang cao 2012 so 16 2012 QH13

  Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13 ở chương thứ nhất bao gồm 11 điều khoản là phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, chính sách, nội dung quản lý, trách nhiệm của Nhà nước về hoạt động quảng cáo, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, hội đồng thẩm định sản phẩm, tổ chức nghề nghiệp, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.
  Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13

  03,913

 • Bo luat lao dong 2012 so 10 2012 QH13

  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 có quy định rõ ràng về quyền hạn cũng như trách nhiệm của người lao động và cá nhân, tổ chức sử dụng người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu sau để đảm bảo được quyền hạn cơ bản nhất cho cá nhân mình. Để nắm rõ hơn thông tin, Taingon.net mời bạn tải miễn phí tài liệu này về máy để dễ dàng hơn trong việc cập nhật.
  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13

  00

Bình luận bằng Facebook

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13Tải ngay

/ 0