Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 năm 2017

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 được Chính phủ ban hành áp dụng rộng rãi cho nhóm đối tượng là tất cả những công dân hiện đang sinh sống, làm việc trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là quyền hạn và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân khi đăng ký hộ tịch. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng người dân cần phải nắm rõ những quy định trong luật này để có thể thực thi một cách chính xác, linh hoạt nhất.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 44,243 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 năm 2017

27/02/2017

Hộ tịch được hiểu như một cuốn hồ sơ thu nhỏ, bao gồm tất cả những thông tin cá nhân của một người từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi, từ giấy khai sinh, cho tới giấy kết hôn rồi khai tử....luật hộ tịch/2014/QH13 có quy định rõ việc đăng ký hộ tịch là trách nhiệm và cũng là quyền hạn của mỗi công dân, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần phải xem xét, giải quyết thủ tục để đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người dân.
luat ho tich so 60/2014/qh13

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13


Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 quy định nội dung đăng ký hộ tịch vô cùng đa dạng từ việc khai sinh đến khi người đó trưởng thành kết hôn rồi giám hộ hoặc nhận cha, mẹ, con (nếu có), rồi thay đổi thông tin, cải cách hộ tịch (nếu có) và giai đoạn cuối cùng là khai tử. Mỗi công dân Việt Nam cần phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định mà Nhà nước đã đề ra nhằm đảm bảo được quyền lợi tối thiểu nhất cho mình và được Nhà nươc bảo hộ. Để nắm rõ hơn những thông tin cần thiết trong luật này mời bạn đọc tải miễn phí tài liệu về máy để dùng.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat bao hiem xa hoi so 58 2014 QH13 nam 2017

  Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó các doanh nghiệp bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nếu như cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, thậm chí là khởi tố theo quy định của pháp luật.
  Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 năm 2017

  0291,300

 • Luat doanh nghiep so 68 2014 QH13 nam 2014

  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định rõ về vai trò của doanh nghiệp cũng như quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Khi nắm rõ được Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13, bạn sẽ tránh được những rủi ro về pháp lý trong quá trình thành lập và duy trì doanh nghiệp và nắm bắt được các cơ hội làm giàu cho mình.
  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014

  0118,755

 • Luat khieu nai so 02 2011 QH13 nam 2017

  Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 được Chính phủ ban hành nhằm hướng tới nhóm đối tượng là những công dân, viên chức Nhà nước có trách nhiệm, thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại. Đây là thông tin cần thiết cần phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đúng quy trình. Nếu như có bất kỳ một cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc khởi tố theo quy định và thủ tục tố tụng của pháp luật. Mời bạn cùng tham khảo tài liệu do Taingon.net cung cấp.
  Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 năm 2017

  022,341

 • Luat cong an nhan dan so 73 2014 QH13 nam 2014

  Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 được Chính phủ ban hành nhằm quy định chung nhất về nguyên tắc tổ chức hoạt động cũng như những quy định chung nhất đối với lực lượng Công an nhân dân. Những đối tượng nằm trong phạm vi này cần phải nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội.
  Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 năm 2014

  026,713

Bình luận bằng Facebook

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 năm 2017Tải ngay

/ 0