Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 do Chính phủ ban hành quy định rõ về những điều khoản, tiêu chuẩn hình thành, hoạt động của một hợp tác xã hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu mà Taingon.net cung cấp, ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những tài liệu khác có tại trang.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 26,666 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012

16/08/2017

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 đưa ra những quy định cụ thể nhất, chung nhất, áp dụng như thế nào là tùy thuộc vào hoạt động cụ thể của từng hợp tác xã,. Không thể nào áp dụng một cách rập khuôn, máy móc nhưng cũng khôn thể nào trái quy định và làm theo ý tự do của tập thể mình. Bạn đọc tìm hiểu thêm một số tài liệu khác có liên quan như: nghị định 193 hướng dẫn luật hợp tác xã 2012, luật hợp tác xã 2016, luật hợp tác xã 2012 pdf...
luat hop tac xa so 23/2012/qh13

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13


1. Đối tượng áo dụng
Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 được ban hành áp dụng cho nhóm đối tượng là những tổ chức hợp tác xã, liên hợp tác xã hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên những quy định chung này là quy chuẩn để những cá nhân, tập thể có liên quan có thể ứng dụng và thực hành. Những cá nhân khác hoặc hộ gia đình có liên quan đến lĩnh vực này cũng có thể tìm hiểu. Nghị định này quy định rất rõ ràng về hình thành, hoạt động cũng như những quy chế chung nhất nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ.

2. Hình thành hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện
Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 có quy định rất rõ ràng hợp tác xã là một tổ chức hoạt động kinh tế, có ít nhất là 7 thành viên tham gia. Mọi cá nhân trong tổ chức hoạt động đều dựa trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hỗ trợ và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Quá trình gơp vốn cũng như phân chia lợi nhuận hoàn toàn là do các bên tự quyết định. Khi hợp tác xã phát triển lên thành một loại hình mới, nâng cao hơn có doanh nghiệp của hợp tác xã. Doanh nghiệp này sẽ hoạt động dựa trên cơ chế cũng như chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung của luật doanh nghiệp do Chính phủ, Nhà nước ban hành.

Nhìn chung những quy định chung nhất về quá trình hình thành, phát triển của hợp tác xã đã được Nhà nước ban hành, những cá nhân, đối tượng có liên quan cần phải nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo việc ứng dụng và thi hành luật vào đời sống. Những quy định chung này khi được ban hành thì những cá nhân có liên quan sẽ áp dụng và mang lại kết quả hoạt động cao nhất có thể.

3. Ưu và nhược điểm của loại hình hợp tác xã
Bất kỳ một loại hình hoạt động nào cũng tồn tại những ưu và nhược điểm nhất định và riêng đối với loại hình hợp tác xã này cũng vậy. Ưu điểm lớn nhất của hợp tác xã chính là sự bình đẳng, các thành viên trong tổ chức ngang quyền như nhau, mọi người đều có quyền nói lên tiếng nói của mình, không phân biệt vốn ít hay nhiều. Ngoài ra đay cũng là loại hình thu hút đông đảo người lao động tham gia, có sức mạnh tập thể, có sự đoàn kết, công bằng trong mọi hoạt động. Các xã viên khi tham gia vào loại hình này cần phải chịu trách nhiệm trước hành động cũng như mức đóng góp của mình.

Tuy nhiên loại hình này cũng tồn tại những nhược điểm nhất định, cụ thể là với số lượng xã viên đông sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý. Hơn nữa sự hạn chế về số vốn sẽ không phát huy được tiềm năng cũng như vai trò của những người nhiều vốn hơn. Nhìn chung bất kỳ một loại hình kinh doanh nào cũng có những ưu và nhược điểm nhất định, quan trọng là cần phải tìm loại hình nào thực sự phù hợp với sự phát triển của tổ chức, đem lại nguồn lợi nhuận cho cá nhân và tập thể.

Ngoài luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm vền nhiều văn bản pháp luật, Nghị định khác được Chính phủ ban hành. Đây là những thông tin quan trọng, quyết định nhiều đến sự phát triển kinh tế cũng như hoạt động của các doanh nghiệp.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat quang cao 2012 so 16 2012 QH13

  Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13 ở chương thứ nhất bao gồm 11 điều khoản là phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, chính sách, nội dung quản lý, trách nhiệm của Nhà nước về hoạt động quảng cáo, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, hội đồng thẩm định sản phẩm, tổ chức nghề nghiệp, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.
  Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13

  03,913

 • Bo luat lao dong 2012 so 10 2012 QH13

  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 có quy định rõ ràng về quyền hạn cũng như trách nhiệm của người lao động và cá nhân, tổ chức sử dụng người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu sau để đảm bảo được quyền hạn cơ bản nhất cho cá nhân mình. Để nắm rõ hơn thông tin, Taingon.net mời bạn tải miễn phí tài liệu này về máy để dễ dàng hơn trong việc cập nhật.
  Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13

  00

 • Luat dien luc sua doi so 24 2012 QH13

  Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 được thành lập nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều trong luật điện lực số 28/2004/QH11 đã ban hành trước đó để phù hợp với thực tế ở thời điểm hiện tại. Một số khoản 17, 18 trong điều 3 hay khoản 1 và 3 điều 8, nội dung điều 8a và 8 đều được bổ sung, sửa đổi, các bạn có thể tải bộ luật về máy để tham khảo cụ thể.
  Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  03,296

 • Luat quan ly thue so 21 2012 QH13

  Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 với các nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân đối với nghĩa vụ nộp và quản lý thuế. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ được bổ sung chi tiết trong luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi.
  Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13

  09,779

Bình luận bằng Facebook

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012Tải ngay

/ 0