Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017

Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017 được Chính phủ ban hành có đưa ra những quy định rất rõ ràng, cụ thể về tổ chức hành chính cũng như hoạt động của chính quyền địa phương tại các cơ sở. Đây là quy định cần thiết nhằm tạo ra tính đồng bộ, thống nhất, áp dụng phổ biến rộng rãi bộ luật của Nhà nước, Chính phủ ban hành.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 168,281 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017

26/02/2017

Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017 hướng tới nhóm đối tượng là những cơ quan, ban ngành,bộ máy hoạt động chính quyền tại các địa phương. Luật này có quy định rõ về tiêu chuẩn, nguyên tắc tổ chức hoạt động cũng như các đơn vị hành chính gồm những cơ quan nào. Những cá nhân, tổ chức có liên quan cần phải hoạt động dựa trên nguyên tắc chung này. Ngoài ra người dân, là những người quản lý trực tiếp và có quyền lên tiếng, phát hiện những hành vi sai trái, những hoạt động không đúng của bộ máy chính quyền địa phương cũng cần nắm rõ thông tin để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.
luat so 77/2015/qh13 ve to chuc chinh quyen dia phuong 2017

Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017


Ngoài luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017, Taingon.net mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm những thông tin bổ ích khác có tại trang như: nghị định hướng dẫn luật tổ chức chính quyền địa phương, luật cán bộ công chức năm 2008, luật tổ chức Chính phủ, những điểm mới của luật tổ chức chính quyền địa phương...Bạn có thể tải miễn phí tài liệu hay, Nghị định, bộ luật, các biểu mẫu về máy để dùng. Chúc các bạn thành công và luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat ke toan so 88 2015 QH13

  Luật kế toán số 88/2015/QH13 là bộ luật kế toán năm 2017 mới nhất hiện nay. Với những ai đang làm việc trong lĩnh vực kế toán hay đang học ngành kế toán thì việc cập nhật các quy định, nội dung của bộ luật kế toán số 88/2015/QH13 là rất cần thiết, giúp các bạn có những kiến thức về pháp luật đầy đủ.
  Luật kế toán số 88/2015/QH13

  05,245

 • Luat mat tran to quoc Viet Nam 2015 so 75 2015 QH13

  Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015 số 75/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 09 tháng 06 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Nội dung văn bản quy định quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức mặt trận tổ quốc Việt Nam, mối quan hệ của các tổ chức này với Đảng, nhà nước và nhân dân trong quá trình hoạt động và phát triển.
  Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015 số 75/2015/QH13

  016,206

 • Luat ngan sach nha nuoc so 83 2015 QH13 nam 2017

  Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được ban hành nhằm kiểm toán, quyết toán, thanh tra ngân sách nhà nước giúp minh bạch và hạn chế mức thấp nhất những gian lận, tham ô. Đây là những quy định căn bản được áp dụng cho nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và những đối tượng khác có liên quan. Luật này được ban hành rộng rãi, nhóm đối tượng được kể trên cần phải nắm rõ và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung trong bộ luật này.
  Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2017

  025,619

 • Luat to chuc toa an nhan dan so 62 2014 QH13

  Tham khảo Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 mới nhất dưới đây để nắm được các quy định liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn trong bộ máy Tòa án nhân dân.
  Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

  011,569

Bình luận bằng Facebook

Luật số 77/2015/QH13 về tổ chức chính quyền địa phương 2017Tải ngay

/ 0