Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 là một trong những nội dung rất quan trọng mà những ai làm việc trong lĩnh vực xây dựng cần nắm được. Nội dung của luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước ta, dựa vào luật doanh nghiệp và luật nhà ở.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 7,008 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12

24/04/2018

Các nội dung được sửa đổi trong bộ luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 là điều 7, điều 40, điều 43, điều 54, điều 55 và điều 59. Các nội dung sửa đổi liên quan đến các quy định về năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng, các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 còn đưa ra các quy định về thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, các nội dung liên quan đến thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình cho phù hợp với tình hình hiện tại của xây dựng nước ta, tạo điều kiện cho ngành xây dựng phát triển cũng như thuận tiện cho các cơ quan, chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý.

Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 được đăng tải rất đầy đủ, các bạn có thể lưu lại để tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm các quy định khác của luật xây dựng hiện nay để ứng dụng, nghiên cứu và áp dụng luật xây dựng vào thực tiễn cho đúng.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12Tải ngay

/ 0