Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12

Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai là các nội dung rất quan trọng trong bộ luật nhà ở và luật đất đai hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm. Nội dung đầy đủ của luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai được đăng tải dưới đây, mời các bạn tham khảo.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 2,157 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12

24/02/2018

Nội dung của luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai đã đưa ra các quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nội dung về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Mời bạn tham khảo văn bản luật xây dựng đô thị này.
luat sua doi dieu 126 cua luat nha o va dieu 121 cua luat dat dai so 34/2009/qh12

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12


Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai là 2 điều luật rất quan trọng và được sự quan tâm của rất nhiều ngoài. Với các nội dung định hướng rất rõ ràng, các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định này trong thực tế khi có nhu cầu sở hữu nhà ở và đất đai thuộc các trường hợp trên.

Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm nội dung của bộ luật đất đai đầy đủ hiện nay của nhà nước ta để có thêm những hiểu biết đầy đủ về các quy định của pháp luật, nhà nước về quyền sở hữu đất đai của công dân. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm luật ngân sách nhà nước số 83 đang được chia sẻ miễn phí trên Taingon.net.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat sua doi dieu 170 cua Luat doanh nghiep nam 2013

  Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 là luật số 37/2013/QH13 được Quốc hội nước Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013 trong kỳ họp thứ 5. Theo đó, luật này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2013 với một số thay đổi và bổ sung quan trọng. Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu rõ hơn nội dung của luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 trong bài viết này.
  Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

  01,922

 • Luat trach nhiem boi thuong cua Nha nuoc so 35 2009 QH12

  Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 đã được thông qua trong kỳ họp quốc hội thứ 5 khóa XII ngày 18/06/2009 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. Các điều luật trong văn bản quy phạm pháp luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng, thi hành án, quản lý hành chính. Văn bản luật này cũng trình bày cụ thể thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại, kinh phí bồi thường và trách nhiệm của các bên liên quan.
  Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12

  08,731

 • Luat sua doi bo sung cac Luat lien quan den xay dung co ban so 38 2009 QH12

  Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 là một trong những nội dung rất quan trọng mà những ai làm việc trong lĩnh vực xây dựng cần nắm được. Nội dung của luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước ta, dựa vào luật doanh nghiệp và luật nhà ở.
  Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12

  07,008

 • Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua luat bao chi so 12 1999 QH10 ngay 12 thang 6 nam 19996 trang

  Điều 1 Sửa đổi, bổ sung Lời mở đầu và một số điều của Luật báo chí như sau: 1. Lời mở đầu được sửa đổi, bổ sung: "Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;
  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999

  38295

Bình luận bằng Facebook

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12Tải ngay

/ 0