Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 căn cứ theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2011. Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại như thẩm quyền, hình thức, tổ chức trọng tài, thủ tục, trình tự trọng tài....

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 7,715 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

13/02/2018

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là bộ luật đã được quốc hội thông qua và ban hành năm 2010 và đã chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 2011. Chính vì vậy, tất cả các vấn đề liên quan đến Trọng tài thương mại đều cần phải thực hiện theo đúng quy định trong bộ luật này. Cấu trúc của bộ luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 gồm có 8 chương với nội dung được biên soạn cụ thể và chi tiết để mọi người nắm bắt và thực hiện.

Chương đầu tiên của luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là những quy định chung, trình bày từ điều 1 đến điều 15 bao gồm các nội dung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài, giải thích từ ngữ, nguyên tắc, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các trường hợp toàn án từ chối thụ lý, tòa án có thẩm quyền trong hoạt động trọng tài, cơ quan thi hành án có thẩm quyền.... Chương hai trong luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là thỏa thuận trọng tài gồm có 4 điều luật hình thức thỏa thuận, quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, thỏa thuận trọng tài, tình độc lập của thảo thuận trọng tài. Nội dung chương ba là trọng tài viên bắt đầu từ điều luật 20.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat kinh doanh bao hiem so 61 2010 QH12

  Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 bao gồm một số điều luật sửa đổi và bổ sung trong bộ luật Kinh doanh đang áp dụng hiện nay để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 căn cứ vào Hiến pháp của nước Việt Nam, các bạn có thể tham khảo chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung trong bài viết này.
  Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12

  04,298

 • Luat an toan thuc pham so 55 2010 QH12

  Ngày 01/07/2011 Quốc hội chính thức áp dụng luật số 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm yêu cầu mọi cá nhân tổ chức phải thu hành các điều khoản đượcq uy định trong văn bản. Đối với cá trường hợp vi phạm hoặc cố tình làm trái sẽ bị xử phạt theo các hình thức phù hợp.
  Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

  016,206

 • Luat nguoi khuyet tat so 51 2010 QH12

  Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 căn cứ vào Hiến pháp nước Việt Nam, được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010 trong kỳ họp thứ 7 khóa XII. Luật này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 và thay thế cho pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 đã được áp dụng trước đó. Các bạn có thể tải về máy để tham khảo cụ thể và chi tiết hơn.
  Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12

  04,221

 • Luat thi hanh an hinh su so 53 2010 QH12

  Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 quy định rõ các điều luật liên quan đến các vấn đề về thi hành án hình sực để các tổ chức, cơ quan, cá nhân nắm rõ và thực hiện đúng pháp luật. Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 bao gồm nguyên tắc, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền trong việc thi hành bản án, quyết định các mức án phạt, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án và các đơn vị có liên quan.
  Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

  05,286

Bình luận bằng Facebook

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12Tải ngay

/ 0