Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 căn cứ theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2011. Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại như thẩm quyền, hình thức, tổ chức trọng tài, thủ tục, trình tự trọng tài....

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 7,715 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

13/02/2018

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là bộ luật đã được quốc hội thông qua và ban hành năm 2010 và đã chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 2011. Chính vì vậy, tất cả các vấn đề liên quan đến Trọng tài thương mại đều cần phải thực hiện theo đúng quy định trong bộ luật này. Cấu trúc của bộ luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 gồm có 8 chương với nội dung được biên soạn cụ thể và chi tiết để mọi người nắm bắt và thực hiện.

Chương đầu tiên của luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là những quy định chung, trình bày từ điều 1 đến điều 15 bao gồm các nội dung phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài, giải thích từ ngữ, nguyên tắc, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các trường hợp toàn án từ chối thụ lý, tòa án có thẩm quyền trong hoạt động trọng tài, cơ quan thi hành án có thẩm quyền.... Chương hai trong luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 là thỏa thuận trọng tài gồm có 4 điều luật hình thức thỏa thuận, quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, thỏa thuận trọng tài, tình độc lập của thảo thuận trọng tài. Nội dung chương ba là trọng tài viên bắt đầu từ điều luật 20.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat an toan thuc pham so 55 2010 QH12

  Ngày 01/07/2011 Quốc hội chính thức áp dụng luật số 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm yêu cầu mọi cá nhân tổ chức phải thu hành các điều khoản đượcq uy định trong văn bản. Đối với cá trường hợp vi phạm hoặc cố tình làm trái sẽ bị xử phạt theo các hình thức phù hợp.
  Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

  016,206

 • Luat ngan hang nha nuoc Viet Nam so 46 2010 QH12

  Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  012,304

 • Luat cac to chuc tin dung so 47 2010 QH12 nam 2017

  Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có quy định rõ ràng nhất về những hoạt động xoay quanh việc tổ chức, thành lập, hoạt động...của những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín dụng. Mời quý độc giả cùng tham khảo tài liệu do Taingon.net cung cấp để có thêm cho mình những thông tin cần thiết.
  Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2017

  038,508

 • Luat cong chuc so 22 2008 QH12

  Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 quy định rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức trong việc tham gia vào công việc phục vụ đất nước, xã hội, qua đó, tạo tiền đề cho việc hoàn thiện chính sách về quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ. Công chức, cán bộ cần nắm rõ Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 để có thể thực thi và tránh được những rủi ro pháp lý.
  Luật công chức số 22/2008/QH12

  0106,668

Bình luận bằng Facebook

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12Tải ngay

/ 0