Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 quy định về những trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 có những điểm mới được bổ sung và sửa đổi so với Luật Xây dựng được quy định trước đó, các bạn hãy tham khảo và thực hiện đầy đủ, tránh được những rủi ro về pháp lý trong quá trình đầu tư xây dựng.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 151,109 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014

22/02/2017

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2015, và cho tới nay, Luật này vẫn được áp dụng và đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu chung về việc quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ dành cho những cá nhân, doanh nghiêp, công ty đang có hoạt động đầu tư vào xây dựng có thể nắm bắt và thực hiện đầy đủ, tham gia vào việc góp phần xây dựng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới.
luat xay dung so 50/2014/qh13 nam 2014

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014


Xây dựng hiện nay đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, vai trò này được thể hiện rõ trong việc xây dựng đã tham gia vào quá trình tái sản xuất tài sản cố định, khôi phục và xây dựng nền kinh tế đất nước được vững mạnh và tác động đến nhiều nền kinh tế khác. Qua đó, các công trình xây dựng đóng góp vai trò quan trọng đối với các mặt khác của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, xã hội,... góp phần vào việc thực hiện bền vững các mục tiêu tiếp theo của đất nước.

Xây dựng trong những năm vừa qua cũng có nhiều sự phát triển nhanh chóng so với giai đoạn trước, chính vì vậy, để quản lý một cách triệt để và mang lại hiệu quả cao, đưa xây dựng vào khuôn khổ nhất định, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 đã ra đời, quy định rõ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng, các loại và cấp công trình xây dựng, qua đó thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, luật xây dựng năm 2014 cũng quy định rõ bảo hiểm trong quy định xây dựng, các chính sách khuyến khích, quy định rõ các điều cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng để các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có thể nắm rõ và thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng.

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 có những điểm tiến bộ và bám sát hiện thực xây dựng hơn so với Luật xây đựng được xây dựng năm 2013, vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần nắm rõ để có những điều chỉnh hợp lý trong việc đầu tư xây dựng, nắm bắt các cơ hội làm giàu cho bản thân, doanh nghiệp và tham gia vào việc xây dựng kinh tế chung của đất nước.

Bên cạnh Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014, các bạn đọc có thể tham khảo thêm Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 để có thể nắm bắt đầu đủ những quy định mới về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp và tham khảo thêm luật đấu thầu 43 năm 2013 về quyền hạn, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình tham gia vào hoạt động đấu thầu để từ đó tuân thủ đầy đủ những quy định chung của pháp luật.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat dau tu so 67 2014 QH13 nam 2017

  Luật đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2017 được Chính phủ ban hành có đưa ra những quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này được áp dụng cho nhóm đối tượng là những cá nhân, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm thêm cho mình những thông tin cần thiết, bổ ích nhất có thể.
  Luật đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2017

  024,253

 • Luat bao hiem y te so 46 2014 QH13 nam 2014

  Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 được ban hành áp dụng cho các nhóm đối tượng là những người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, ban ngành. Ngoài ra những doanh nghiệp cũng cần phải tham khảo kỹ những quy định trong bộ luật để đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người lao động. Mời bạn cùng tham khảo bài viết sau được Taingon.net cung cấp.
  Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 năm 2014

  024,293

 • Luat cong an nhan dan so 73 2014 QH13 nam 2014

  Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 được Chính phủ ban hành nhằm quy định chung nhất về nguyên tắc tổ chức hoạt động cũng như những quy định chung nhất đối với lực lượng Công an nhân dân. Những đối tượng nằm trong phạm vi này cần phải nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội.
  Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13 năm 2014

  026,713

 • Luat pha san so 51 2014 QH13

  Luật phá sản số 51/2014/QH13 là bộ luật thay thế cho bộ luật phá sản năm 2004 quy định các điều khoản liên quan đến hành nghề quản lý cũng như thanh lý tài sản, quản tài viên áp dụng cho các công ty, danh nghiệp được thành lập theo đúng quy định pháp luật. Luật phá sản số 51/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 19/6/2014 căn cứ trên Hiến pháp nước Việt Nam.
  Luật phá sản số 51/2014/QH13

  010,919

Bình luận bằng Facebook

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014Tải ngay

/ 0