Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 quy định chi tiết các điều khoản xoay quanh việc xuất nhập cảnh đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2014 trong kỳ họp thứ 7 khóa XIII và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2015. Theo đó, pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh , cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày thi hành bộ luật số 47/2014/QH13.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 1,851 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13

24/04/2018

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 có cấu trúc gồm 9 chương với 55 điều khoản được trình bày rõ ràng, cụ thể để các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan nắm bắt và thực hiện sao cho đúng luật. Chương đầu tiên trong luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 là những quy định chung trình bày điều luật về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú, các hành vi bị nghiêm cấm, thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Chương tiếp theo trong luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 làm rõ các vấn đề liên quan đến thị thực, bắt đầu từ điều 7 về giá trị sử dụng và hình thức của thị lực, ký hiệu thị lực, thời hạn, điều kiện cấp, các trường hợp được cấp và được miễn thị thực, đơn phương miễn thị thực, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài, thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực ở Việt Nam, cửa khẩu quốc tế.

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat xay dung so 50 2014 QH13 nam 2014

  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 quy định về những trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 có những điểm mới được bổ sung và sửa đổi so với Luật Xây dựng được quy định trước đó, các bạn hãy tham khảo và thực hiện đầy đủ, tránh được những rủi ro về pháp lý trong quá trình đầu tư xây dựng.
  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014

  0151,109

 • Luat doanh nghiep 2014 so 68 2014 QH13

  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Chính phủ ban hành hướng tới nhóm đối tượng là những cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động hoặc những cá nhân, tổ chức có ý định thành lập doanh nghiệp. Luật được ban hành và phổ biến rộng rãi nên bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức đều phải tuân thủ chấp hành và nghe theo. Nếu như có bất kỳ một hành vi sai trái nào thì sẽ bị xử phạt thoe đúng với quy định của pháp luật.
  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13

  00

 • Luat doanh nghiep so 68 2014 QH13 nam 2014

  Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định rõ về vai trò của doanh nghiệp cũng như quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Khi nắm rõ được Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13, bạn sẽ tránh được những rủi ro về pháp lý trong quá trình thành lập và duy trì doanh nghiệp và nắm bắt được các cơ hội làm giàu cho mình.
  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014

  0118,755

 • Luat ho tich so 60 2014 QH13 nam 2017

  Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 được Chính phủ ban hành áp dụng rộng rãi cho nhóm đối tượng là tất cả những công dân hiện đang sinh sống, làm việc trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là quyền hạn và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân khi đăng ký hộ tịch. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng người dân cần phải nắm rõ những quy định trong luật này để có thể thực thi một cách chính xác, linh hoạt nhất.
  Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 năm 2017

  044,243

Bình luận bằng Facebook

Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13Tải ngay

/ 0