Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú dùng riêng cho những đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú tại một địa phương nhất định, mẫu đáp ứng được đầy đủ được những thông tin như lý lịch của đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang cư trú và các mối quan hệ liên quan. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ngay sau đây để có thể sử dụng khi có nhu cầu.

Số trang: 1 Lượt xem: 167 Lượt tải: 165 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

21/02/2017

Bài viết này, Taingon.net giới thiệu tới các bạn mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú để Đảng viên có thể kiểm điểm bản thân về việc chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú, trình bày về mức độ chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định chung của địa phương đang cư trú, đồng thời, có mục riêng kê khai về mối quan hệ của gia đình, bản thân với quần chúng, Đảng viên với chính quyền nơi cư trú.


mau ban kiem diem dang vien sinh hoat noi cu tru
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú
Sau đây là nội dung chính của mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú:

Phần mở đầu:

- "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM" được đặt chính giữa, phía trên cùng, tuân thủ các nguyên tắc viết in hoa, in đậm.

- Góc trái tờ giấy ghi rõ thời gian: Ngày/tháng/năm.

Nội dung mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú:

- "BẢN KIỂM ĐIỂM" được viết bằng chữ in hoa, in đậm, có dấu được đặt chính giữa, dòng dưới ghi rõ "Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm...." (Ghi rõ thời gian Đảng viên bắt đầu sinh hoạt tại địa phương.

- Kính gửi:

+ Chi ủy chi bộ (Ghi cơ quan Đảng địa phương).

+ Đảng ủy xã, phường (Địa chỉ địa phương.

- Thông tin Đảng viên, bao gồm:

+ Tên tôi là: NGUYÊN VĂN A (tên được viết in hoa).

+ Sinh ngày: 23/11/1987.

+ Ngày vào Đảng: 02/08/2014 Ngày chính thức: 05/08/2014

+ Đơn vị công tác: Ghi rõ đơn vị công tác của Đảng viên.

+ Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.........

+ Nơi cư trú.

Các Đảng viên thực hiện kiểm điểm về việc thực hiện các điều khoản quy định tại cơ quan sinh hoạt Đảng, bao gồm:
- Chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú: Có tham gia sinh hoạt đầy đủ hay không đầy đủ, có tuân thủ theo các quy định, đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương hay không.

- Có chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định chung của địa phương nơi cư trú?

- Mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng và mối quan hệ của Đảng viên với chính quyền nơi cư trú.
Phần cuối cùng:

- Ghi rõ thời gian hoàn thành bản kiểm điểm.

- Nhận xét của cấp ủy chi bộ, xác nhận của Đảng ủy.

- Người tự kiểm điểm ký và ghi rõ họ tên.


Đảng viên tự kiểm điểm bản thân mình một cách chính xác và trung thực, chỉ rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành để những người đứng đầu tổ chức Đảng nơi cư trú có thể theo dõi và giám sát Đảng viên một cách chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bản kiểm điểm Đảng viên 2016 - mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất dành cho các Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị kiểm điểm lại một năm sinh hoạt Đảng tại chi bộ, qua đó, các Đảng viên đặt ra các mục tiêu mới và cố gắng hoàn thành. Đường lối của Đảng là trí tuệ của toàn Đảng, vì vậy, mỗi Đảng viên cần tham gia xây dựng đượng lối, chủ trương, chính sách bằng cách tham gia xây dựng các nghị quyết từ cấp cơ sở trở lên. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị dành riêng cho những đang viên chưa chính thức có thể tự kiểm điểm và có được sự nhận xét của các cấp Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên dự bị đang sinh hoạt.

Đảng viên là đội ngũ tham gia xây dựng đất nước, là chiến sỹ cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, vì vậy, mỗi Đảng viên phải tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và có trách nhiệm thực hiện mọi đường lối, chủ trương đó. Đồng thời, mỗi Đảng viên cần phải là những người kiên định, bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, đấu tranh với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, bảo thủ, giáo điều, giúp cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Trong thời đại mới, trách nhiệm của Đảng viên càng được thể hiện rõ, mỗi Đảng viên cần gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, nói lên được tiếng nói chung của quần chúng đồng thời có thể giúp quần chúng đưa được nguyện vọng của mình đến với Đảng.

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, bạn có thể tải về và sử dụng rộng rãi cho các Đảng viên một nơi cư trú nhất định, mẫu này đáp ứng được đầy đủ các thông tin liên quan đến Đảng viên, đồng thời, có điểm được các nhiệm vụ chính của Đảng viên đang thực hiện ở mức độ nào, giúp cho những người lãnh đạo chi bộ Đảng có thể giám sát Đảng viên một cách chặt chẽ hơn.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau ban kiem diem dang vien ve mat the dang

  Mẫu bản kiểm điểm về mất thẻ Đảng viên đúng chuẩn được sử dụng trong trường hợp Đảng viên chính thức do sơ ý làm mất thẻ Đảng viên đã được chi bộ, chi ủy, Đảng ủy cấp khi kết nạp vào Đảng. Khi làm bản kiểm điểm đảng viên về việc mất thẻ cần phải trình bày đầy đủ thông tin cá nhân của Đảng viên cũng như số thẻ, lý do làm mất thẻ. Ngoài ra, Đảng viên còn cần phải tự kiểm điểm lại bản thân vì đã sơ suất trong việc sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên của mình, ngoài mẫu bản kiểm điểm Đảng viên bạn đọc nào đang chuẩn bị được xét kết nạp vào Đảng muốn làm đơn xin vào Đảng cũng có thể theo dõi tại Tải Ngon nhé, các biểu mẫu chuẩn xác mà Taingon.net cung cấp sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu bản kiểm điểm của mình
  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên về mất thẻ Đảng

  091

 • Mau phieu nhan xet dang vien noi cu tru theo Quy dinh 76 Qd TW

  Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là một trong số những mẫu văn bản nhận xét của cán bộ đối với những vấn đề sinh hoạt của đảng viên tại những nơi cư trú. Mẫu phiếu nhận xét này được nêu rõ từ những vấn đề về các hoạt động sinh hoạt của Đảng viên cùng với những thành viên trong gia đình ở nơi cư trú hiện tại. Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW được Taingon.net tổng hợp và cập nhật với những thông tin mới mẻ nhất mời các bạn cùng tham khảo để biết chi tiết hơn.
  Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

  09,389

 • Mau ban tu kiem diem dang vien sinh con thu 3 moi nhat

  Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất là biểu mẫu hành chính dành cho các Đảng viên chính thức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà sinh con thứ 3. Khi viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên thì cần nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên vi phạm, nguyên nhân dẫn đến sai phạm và hình thức xử phạt, cuối cùng là lời hứa sẽ không tái phạm một lần nữa. Bản tự kiểm điểm Đảng viên sẽ được gửi lên chi bộ, Đảng bộ mà Đảng viên đó đang sinh hoạt.
  Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất

  0543

 • Mau ban kiem diem dang vien nam 20133 trang

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013, đây là mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2013 các bạn có thể tham khảo và hoàn thành tốt bản kiểm điểm đảng viên của mình hơn. Mời các bạn tham khảo!
  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013

  10

Bình luận bằng Facebook

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trúTải ngay

/ 1