Mẫu biên bản vi phạm

Cùng tham khảo mẫu biên bản vi phạm mới nhát mà chúng tôi mới cập nhật để biết cách làm một biên bản vi phạm bạn nhé. Mẫu biên bản này phải bao gồm đầy đủ một số thông tin cần thiết như họ tên người lập biên bản, họ tên người làm chứng, họ tên người có liên quan đến vi phạm, quá trình diễn ra vi phạm...Biên bản này nhằm đánh giá một cách khách quan, chính xác nhất tình hình vi phạm của cá nhân, tổ chức đó và có những biện pháp xử lý kịp thời, đúng đắn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm biên bản vi phạm nếu cần nhé.

meocon

Số trang: 2 Lượt xem: 8 Lượt tải: 1 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Xem thêm

văn bản hành chính, mẫu công văn, mẫu tài chính, biên bản mẫu, biểu mẫu hành chính, quyết định mẫu

Tài liệu thường xem cùng

 • Bien ban vi pham hanh chinh vien thong5 trang

  Mẫu biên bản vi phạm hành chính viễn thông được ban hành theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP của Chính phủ xử lý các cá nhân, tổ chức bao gồm: Đầu tư, kinh doanh viễn thông, các quyền - nghĩ vụ của tổ chức, quy trình quản lý viễn thông... Với những mức độ vi phạm khác nhau, biên bản vi phạm sẽ chiếu theo các biện pháp xử lý nghiêm khắc như cảnh cáo bằng văn bản hay phạt tiền. Ngoài ra, nội dung nghị định cũng lưu ý thêm mội số hình phạt bổ sung ngoài hai hình thức chính nêu trên.
  Biên bản vi phạm hành chính viễn thông

  527

 • Bien ban vi pham hanh chinh chat luong hang hoa2 trang

  Mẫu biên bản vi phạm hành chính chất lượng hàng hóa là một trong những tài liệu được rất nhiều người quan tâm. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm các cá nhân, tổ chức vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tùy vào mức độ vi phạm, các bộ chuyên trách sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và áp dụng những hình thức xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền đồng thời răn đe các đối tượng khác không mắc lỗi tương tự.
  Biên bản vi phạm hành chính chất lượng hàng hóa

  151

 • Bien ban vi pham hanh chinh ke toan4 trang

  Dưới đây là mẫu biên bản vi phạm hành chính kế toán được ban hành kèm theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ yêu cầu xử lý các trường hợp sai phạm trong lĩnh vực kế toán. Nội dung biên bản gồm tê, chức vụ, đơn vị công tác của người đứng ra lập biên bản vi phạm và thông tin đầy đủ của người vi phạm. Đồng thời, biên bản cũng quy định rõ hình phạt tương xứng với sai phạm mà đối tượng mắc phải ở mức độ cảnh cáo hay phạt tiền hoặc các hình thức áp dụng khác.
  Biên bản vi phạm hành chính kế toán

  9914

 • Bien ban vi pham hanh chinh tai san nha nuoc3 trang

  Là một trong những tài liệu quan trọng, mẫu biên bản vi phạm hành chính tài sản được xem là văn bản pháp lý nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định và răn đe những đối tượng vi phạm. Các thành phần được đứng ra làm biên bản vi phạm này có nhiệm vụ liệt kê các tạng vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Mẫu biên bản này được lập thành nhiều bản có nội dung tương tự nhau và giao cho những người có liên quan giữ.
  Biên bản vi phạm hành chính tài sản nhà nước

  262

Bình luận bằng Facebook

Mẫu biên bản vi phạmTải ngay

/ 2
 • 1
 • 2