Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương được sử dụng khá nhiều trong các công ty, đơn vị, tổ chức. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho CBNV, ban lãnh đạo công ty luôn có chính sách tạm ứng lương để giúp các cá nhân có thể giải quyết các vấn đề cá nhân khi có nguyện vọng. Quy trình tạm ứng bắt buộc người các cá nhân, đơn vị phải làm đơn tạm ứng nêu rõ thông tin về tên, bộ phận, đơn vị công tác, số tiền và mục đích tạm ứng, xin chữ ký xác nhận của lãnh đạo cấp trên và gửi về phòng kế toán.

nguyenthuhuong

Số trang: 1 Lượt xem: 892 Lượt tải: 103 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương

11/11/2016

Nội dung cụ thể của Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03-TT được trình bày cụ thể dýới ðây ðể các bạn tham khảo và nghiên cứu kĩ nội dung:

Ðõn vị.............................

Bộ phận..........................Mẫu số 03 - TT

(Ban hành theo Thông tý số: 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ÐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... nãm ......

Số: .....................

Kính gửi: .......................................................................................................................................

Tên tôi là:……………………............………….......…….………………………………..…….......................

Ðịa chỉ:...........................................................................................................................................

Ðề nghị tạm ứng số tiền:………………………………………(Viết bằng chữ)…………..............................

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………...............................

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………................................

Giám đốc

(Ký, họ tên) Kế toán trýởng

(Ký, họ tên) Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên) Ngýời ðề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

Tài liệu thường xem cùng

 • Giay de nghi tam ung2 trang

  Mẫu giấy đề nghị tạm ứng là loại tài liệu được sử dụng phổ biến tại bộ phận kế toán của hầu hết các doanh nghiêp, tổ chức. Được ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính cấp phép. Bạn có thế sử dụng các loại giấy tờ phổ biến như giấy đề nghị tạm ứng lương, tạm ứng hợp đồng... Văn bản này là căn cứ để xét duyệt tạm ứng làm thủ tục lập chi phiếu xuất quỹ tạm ứng. Chính vì thế khi tiến hành lập phiếu phải làm một cách chính xác, khoa học nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của người yêu cầu.
  Giấy đề nghị tạm ứng

  1,821598

 • Giay de nghi thanh toan tam ung1 trang

  giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là biểu mẫu dùng để tạm ứng, thanh toán tạm ứng cho đơn vị doanh nghiệp, đơn vị.... làm thủ tục xuất quỹ tạm ứng. Biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán mà taingon.net là biểu mẫu tham khảo thông tin của các bộ ban ngành dựa trên cơ sở pháp lý ban hành mẫu văn bản nên dễ dang áp dụng cũng như triển khai vào các đơn vị.
  Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

  10313

 • Giay de nghi tam ung hop dong2 trang

  Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng là một trong những mẫu chứng từ của kế toán do bộ tài chính ban hành để làm căn cứ xét duyệt các khoản chi tạm ứng của doanh nghiệp. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng được đăng tải đầy đủ dưới đây, các bạn có thể lưu lại tham khảo và sử dụng ngay khi có nhu cầu.
  Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng

  782135

 • Mau giay tam ung tien mai tang phi1 trang

  Mẫu giấy tạm ứng tiền mai táng được áp dụng cho các đối tượng là hưu trí, mất sức, cán bộ nhà nước, thương bệnh binh... Với số tiền nhất định theo mức thu nhập của người đó khi còn sống, phòng lao động - thương binh xã hội sẽ có mức trợ cấp tương đương với từng trường hợp. Trong thời gian chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thân nhân của người đã khuất có quyền làm giấy đề nghị tạm ứng gửi đến phòng lao động - thương binh xã hội để được thanh toán số tiền mai táng theo đúng nguyện vọng.
  Mẫu giấy tạm ứng tiền mai táng phí

  211

Bình luận bằng Facebook

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lươngTải ngay

/ 1