Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được thiết lập là văn bản kèm theo hợp đồng lao động, trong phụ lục hợp đồng lao động trình bày những điều khoản được trình bày ở trong những nội dung của hợp đồng chính thức.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 45,143 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

07/10/2017

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động còn được sử dụng với mục đích khi chúng ta muốn điều chỉnh những nội dung quan trọng ở trong bản hợp đồng lao động thêm những điều khoản quan trọng, hai bên có bổ sung những nội dung quan trọng thêm vào trong bên trong điều khoản, Tải Ngon sẽ cung cấp tới các bạn đọc giả mẫu phụ lục hợp đồng lao đông được ban hành theo thông tư mới nhất đó là thông tư số 30/2013/TT-BLDTBXH ban hành của bộ lao động thương binh và xã hội.
mau phu luc hop dong lao dong
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Dưới đây là bảng mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
..... , ngày..... tháng..... năm ....
Tên đơn vị:.......
Số:....................
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:
Ông/Bà:............................................................ Quốc tịch:..................................................................
Chức vụ:.............................................................................................................................................
Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Và một bên là:
Ông/Bà:.............................................................. Quốc tịch:................................................................
Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại.................................................................................................
Nghề nghiệp (2):..................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................
Số CMTND:............................ cấp ngày...../...../...... tại........................................................................
Số sổ lao động (nếu có):..................... cấp ngày......./....../.........tại........................................................
Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....)
...........................................................................................................................................................
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
...........................................................................................................................................................
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số.................., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động cũng giống như các văn bản pháp lý khác cần phải tuân thủ theo trình tự nội dung nhất định, bao gồm các nội dung như sau :

+ Phần mở đầu : Quốc hiệu, Tiêu ngữ.

+ Phần nội dung :
 • Tên văn bản : PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.
 • Thông tin hai bên tham gia vào phụ lục hợp đồng lao động, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, số sổ lao động.
 • Hai bên cùng tiến hành những nội dung thay đổi bên trong thỏa thuận.
 • Thời gian thực hiện có hiệu lực từ thời điểm nào.
+ Phần kết : Hai bên ký xác nhận.

Trong mẫu phụ lục hợp đồng lao động cũng có những điều khoản về quy định phụ lục hợp đồng lao động

+ Giá trị pháp lý : Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được đánh giá là một trong những bộ phận của hợp lao động có giá trị pháp lý cao bởi cả hai bên tham gia vào phụ lục hợp đồng lao động đều phải tiến hành tham gia kí kết. Theo dõi bản phụ lục hợp đồng chúng ta sẽ thấy phụ lục hợp đồng lao động sau khi được xác lập nó sẽ có giá trị tương đương đối với bản hợp đồng lao động.

+ Hiện nay mẫu phụ lục hợp đồng lao động 2016 mới ban hành có hai loại chính : Đầu tiên là phụ lục hợp đồng có giá trị như là một phần bổ sung cho hợp đồng chính thức đã được kí kết trước đó. Thứ hai đó là phục lục hợp đồng dùng để sửa đổi những quy định của hợp đồng được quy định trước đó, có thể là điểu chỉnh về mức lương, gia hạn hợp đồng, rút ngắn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nếu như đang muốn điều chỉnh hợp đồng, điểu chỉnh mức lương cho người lao động thì có thể áp dụng phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức lương trước khi tiến hành điều chỉnh mức lương cho người lao động.

Tải Ngon đã cập nhật mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành do đó các bạn đọc giả có thể sử dụng dowload mẫu phụ lục hợp đồng lao động về máy tính của mình để sử dụng nhé.

Những thông tin chia sẻ về mẫu phụ lục hợp đồng lao động ở trên mong rằng đã giúp ích được nhiều cho các bạn đọc giả, nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề nay hay những biểu mẫu nội dung liên quan tới các biên bản, hợp đồng kinh tế, biểu mẫu hành chính… thì có thể cập nhật và tải về máy tính của mình để sử dụng nhé.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau hop dong lao dong chuan nhat5 trang

  Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất mà chúng tôi cung cấp được ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT của bộ lao động thương binh xã hội. Hợp đồng lao động là thủ tục pháp lý được sử dụng trong tất cả các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động, thể hiện sự ràng buộc giữa bên thuê lao động và người lao động, đồng thời cũng nói rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo nguyên tắc, hợp đồng lao động sẽ được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có đóng dấu đỏ cùng chữ ký của 2 bên nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.
  Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất

  2,219617

 • Mau phu luc hop dong thue nha

  Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là biểu mẫu được sử dụng để bổ sung, sửa chữa các nội dung trong bản hợp đồng thuê nhà chính đã được ký kết trước đó. Việc ký kết mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà phải được sự thỏa thuận đồng ý của hai bên, giúp hai bên đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm của mình.
  Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

  01,231

 • Mau hop dong lao dong

  Mẫu hợp đồng lao động là mẫu văn bản được lập ra với những thỏa thuận và điều kiện của bên sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động được quy định rõ ràng về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động cũng như người sử dụng lao động. Để hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng lao động cũng như viết hợp đồng sao cho đúng chuẩn các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết mẫu hợp đồng lao động được cập nhật đầy đủ dưới đây.
  Mẫu hợp đồng lao động

  0590,272

 • Phu luc hop dong2 trang

  Phụ lục hợp đồng là biểu mẫu bổ sung cho hợp đồng nhằm thỏa thuận lại những điều khoản cần bổ sung hoặc có nội dung thay đổi cần sửa chữa. Phụ lục hợp đồng cũng giống như hợp đồng là đều có giá trị pháp lý tương đương nhau và việc soạn thảo cần tuân thủ đúng các nguyên tắc soạn thảo văn bản hành chính.
  Phụ lục hợp đồng

  42445

Bình luận bằng Facebook

Mẫu phụ lục hợp đồng lao độngTải ngay

/ 0