Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất là văn bản hành chính được dùng để kê khai các khoản thuế phát sinh trong một quý (3 tháng) mà doanh nghiệp phải tạm nộp cho cơ quan thuế. Nếu bạn chưa nắm được các nội dung và cách ghi mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất thì có thể tải biểu mẫu mà Taingon.net cung cấp và tham khảo hướng dẫn cách ghi nội dung trong mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính này.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 7,837 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất

06/10/2017

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất là một trong hai biểu mẫu mà Bộ tài chính ban hành cùng với thông tư 156/2013/TT-BTC về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện nay, biểu mẫu này vẫn đang được áp dụng đối với các doanh nghiệp có thể xác định được chi phí phát sinh trong thực tế của kỳ tính thuế, doanh nghiệp mới thành lập hoặc các doanh nghiệp mà năm trước bị thua lỗ. Các doanh nghiệp này cũng phải thực hiện đủ các loại hóa đơn, chứng từ, sổ sách theo quy định.
mau to khai thue thu nhap doanh nghiep tam tinh so 01a/tndn moi nhat
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN
Thông thường, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính theo năm nhưng mỗi quý doanh nghiệp vẫn phải tạm tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà đơn vị, công ty mình phải nộp trong mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất và tiến hành thủ tục nộp thuế đầy đủ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và đây được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Cuối năm, công ty, đơn vị nộp thuế sẽ tính toán lại một lần tổng quát và xác định chính xác số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của công ty mình. Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đã nộp 4 quý trước đó nhiều hơn so với lúc quyết toán cuối năm có nghĩa là doanh nghiệp đã nộp thừa tiền thuế năm nay và số thuế còn thừa sẽ được chuyển sang kỳ sau hoặc công ty có thể làm thủ tục để hoàn lại thuế. Trong trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nộp trong 4 quý ít hơn số thuế lúc quyết toán cuối năm thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó chưa nộp đủ tiền thuế và doanh nghiệp phải nộp thêm phần thuế còn thiếu cho cơ quan thuế. Nếu số thuế còn thiếu lớp hơn 20% so với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trước đó thì doanh nghiệp sẽ bị cơ quan thuế tính tiền nộp chậm.

Theo như quy định hiện hành năm 2016 thì doanh nghiệp, công ty, đơn vị kinh doanh sản xuất sẽ phải làm mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất và tiến hành nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo. Các quý tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định cụ thể với quý I (từ ngày 1/1 - 31/3), quý II (từ ngày 1/4 - 30/6), quý III (từ ngày 1/7 – 30/9), quý IV (từ ngày 1/10 – 31/12). Theo đó, kỳ tính thuế đầu tiên của doanh nghiệp sẽ bắt đầu tính từ ngày doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của kỳ thuế đó.

Nội dung của mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất: Gồm có hai phần đó là thông tin về người nộp thuế và phần kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

- “Thông tin người nộp thuế”: Cần có đầy đủ các thông tin cá nhân cơ bản về người nộp thuế hoặc đơn vị nộp thuế bao gồm họ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ (số, tòa nhà, đường, quận (huyện), thành phố hoặc tỉnh), điện thoại, fax, email.

Về họ tên người nộp thuế yêu cầu phải ghi chính xác họ, tên đệm (nếu có) và tên chính như trong tờ khai đăng ký thuế của công ty, doanh nghiệp. Không được viết tắt hoặc sử dụng tên thương mại. Còn mã số thuế chính là một dãy số được cơ quan thuế cấp khi doanh nghiệp bạn đăng ký thuế. Mã số thuế là cách để nhận diện doanh nghiệp nên bạn cần ghi rõ ràng và đúng từng số, sau khi ghi xong cần đối chiếu mã số thuế một lần nữa để tránh trường hợp viết sai mã số thuế gây ra nhiều rắc rối không đáng có. Địa chỉ trụ sở của công ty trong mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất cần giống với địa chỉ mà doanh nghiệp bạn đã đăng ký với cơ quan thuế.

- “Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính”: Phần này sẽ được kẻ bảng rõ ràng gồm có 3 cột và các chỉ tiêu cần kê khai. Cụ thể:

+ Chỉ tiêu 1 “doanh thu phát sinh trong kỳ” được hiểu là tổng doanh thu phát sinh trong một kỳ tính thuế đó như doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các thu nhập từ việc cho vay vốn… chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp.

+ Chỉ tiêu 2 “Chi phí phát sinh trong kỳ” trong mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến khoản doanh thu của doanh nghiệp như chi phí sản xuất, kinh doanh, vận chuyển… Các chi phí phát sinh trong kỳ tính thuế cần phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp phát theo đúng quy định.

+ Chỉ tiêu 3 “Lợi nhuận phát sinh trong kỳ” được tính bằng cách lấy “doanh thu phát sinh trong kỳ” trừ đi “chi phí phát sinh trong kỳ”.

+ Chỉ tiêu 4 “Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế” phản ánh các điều chỉnh về chi phí hoặc doanh thu của doanh nghiệp được ghi chép trong sổ kế toán như chi phí khấu hao tài sản, các loại chi phí không có hóa đơn, tiền phạt vi phạm hành chính, thuế bị truy thu, chi phí tiền lãi vay… Các chi phí này đều không phù hợp với quy định.

+ Chỉ tiêu 5 “Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế” trong mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất bao gồm lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động không thuộc diện phải chịu thuế TNDN, các khoản doanh thu của doanh nghiệp đã được tính thuế vào quý trước…

+ Chri tiêu 6 “Lỗ được chuyển trong kỳ” chính là những số thuế được chuyển sang từ năm trước hoặc quý trước.

+ Chỉ tiêu 7 “Thu nhập chịu thuế” được tính bằng việc lấy “lợi nhuận phát sinh trong kỳ” cộng với “điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế” trừ đi “điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế”.

+ Chỉ tiêu 8 “Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm” trong mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhất được xác định là các khoản thu nhập của doanh nghiệp được miễn hoặc giảm trong kỳ tính thuế đó. Nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc diện được ưu đãi thì có thể bỏ qua chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu 9 “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ” chính là số tiền thuế phát sinh mà doanh nghiệp cần phải nộp đầy đủ cho cơ quan thuế.

Tài liệu thường xem cùng

 • Giay tam ung moi nhat1 trang

  Nếu là kế toán chắc hẳn bạn có quan tâm đến mẫy giấy tạm ứng mới nhất đúng không nào. Giấy tạm ứng là một loại giấy thường được sử dụng trong các văn phòng, cơ quan dùng để ghi các khoản tiền ứng trước, chi trả trước cho một công việc, một cá nhân nào đó tại công ty sử dụng vào mục đích công việc chung. Là kế toán, nhân viên hành chính bạn phải nắm rõ quy chuẩn của mẫu giấy này là như thế nào. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu giấy đề nghị thanh toán để có thể dùng đến khi cần bạn nhé.
  Giấy tạm ứng mới nhất

  24788

 • Mau to khai dang ky thue thu nhap ca nhan 2017

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017 mới nhất được Taingon.net cập nhật sẽ giúp các bạn có thể nắm bắt rõ được mẫu văn bản chuẩn và hoàn chỉnh phục vụ cho quá trình làm việc, công tác khi phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi nếu không nắm rõ luật trong tay đôi khi người chịu thiệt lại là bạn. Năm 2016 này thuế thu nhập cá nhân đã có một số thay đổi nhất định, người lao động cần phải nắm rõ quy chuẩn mới này để có thể áp dụng vào đời sống, công việc.
  Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017

  097,786

 • To khai thue GTGT tam nop tren doanh so doi voi kinh doanh ngoai tinh so 05 GTGT

  Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh đây là một trong số những biểu mẫu kê khai thuế giá trị gia tăng đối với những hoạt động king doanh ngoại tỉnh và được Bộ Tài chính ban hành theo thông tư số 156/2013/TT-BTC đây là một trong những biểu mẫu mới nhất bạn hãy cùng tham khảo và tìm hiểu trên Taingon.net để biết thêm chi tiết.
  Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh số 05/GTGT

  03,775

 • Luat thue thu nhap doanh nghiep so 32 2013 QH13

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế. Bộ luật này đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2013, các cá nhân và tổ chức, công ty có thể tham khảo để nắm bắt và thực hiện đúng luật.
  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13

  010,549

Bình luận bằng Facebook

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính số 01A/TNDN mới nhấtTải ngay

/ 0