Nhìn logo đoán thương hiệu nổi tiếng!

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 5,114

Nhìn logo đoán thương hiệu nổi tiếng! bao gồm 9 câu hỏi cùng với những hình ảnh logo các bạn cần lựa chọn và đoán được thương hiệu nổi tiếng phù hợp với logo đó. Nhìn logo đoán thương hiệu nổi tiếng! tưởng chừng như dễ dàng đối với những bạn chuyên sài hàng hiệu, các bạn hãy thử xem mình hiểu biết thế nào nhé.
Câu 1:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 2:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 3:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 4:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 5:

Trả lời: ...........
Câu 6:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 7:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Câu 8:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng
Trả lời: ..............
Câu 9:
Nhìn logo đoán tên thương hiệu nổi tiếng

Bình luận bằng Facebook