đơn kháng cáo

don khang cao hinh su2 trang Đơn kháng cáo hình sự 21/09/2016 hivn 940 78
Mẫu đơn kháng cáo hình sự được ban hành rất cụ thể rõ ràng minh bạch, kháng cáo là quyền của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật nhà nước được sử dụng vào trường hợp quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực. Quá trình kháng cáo dùng để bảo vệ lợi ích quyền hoặc là những lợi ích hợp pháp của người tham gia kháng cáo.
Tải về
don khang cao dan su3 trang Đơn kháng cáo dân sự 15/01/2016 hoanglan 763 73
Mẫu đơn kháng cáo dân sự là mẫu đơn dùng trong những trường hợp cá nhân muốn kháng cáo lại quyết định của luật pháp, cảm thấy giải quyết chưa được thỏa đáng. Hoạt động dùng trong những trường hợp dùng tố tụng của các đương sự mọi thủ tục trình tự yêu cầu như người có quyền kháng cáo, đơn kháng cáo, thời hạn kháng cáo đều phải tuân theo những trình tự thủ tục của pháp luật nhà nước.
Tải về