bản cam kết mẫu

Giấy cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm cam kết thực hiện công việc gì đó theo thỏa thuận, đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên. Mẫu giấy cam kết có nhiều loại tùy theo tính chất công việc như: Mẫu bản cam kết chung, bản cam kết làm việc, cam kết thực hiện, cam kết trách nhiệm, cam kết thực hiện nội quy. Các mẫu văn bản cam kết được được soạn thảo một cách ngắn gọn, đầy đủ và chính xác.

Tải tài liệu

Giay xac nhan cam ket bao ve moi truong mau so 12 trang Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường mẫu số 1 06/01/2016 haikk 212 24
Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường tài liệu tham khảo mẫu do bộ tài nguyên và môi trường ban hành cam kết về những tác động đến môi trường và những đánh giá để bảo vệ môi trường. Đây là một bản hồ sơ quan trọng đối với những doanh nghiệp nào chuẩn bị đi vào hoạt động do đó để có thể hoàn thiện mẫu giấy xác nhận một các chính xác khoa học các bạn có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây của chúng tôi :
Tải về
Bieu mau van ban cam ket ve tai san ban ke khai tai san rieng4 trang Biểu mẫu văn bản cam kết về tài sản, bản kê khai tài sản riêng 10/11/2016 thuynguyen 1,419 95
Cập nhật biểu mẫu văn bản cam kết về tài sản giúp dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu cần kê khai các tài sản chung hay riêng trong gia đình. Đây là tài liệu sử dụng trong trường hợp vợ chồng muốn phân chia tài sản hay thực hiện kế hoạch vay vốn ngân hàng... Tuy nhiên, cam kết sẽ không có hiệu lực khi người khai muốn trốn tránh trách nhiệm tài sản hay cố tình gian lận trong việc kê khai. Mặt khác, bản cam kết này được xác lập trên cơ sở tự nguyện, hoàn toàn không có sự ép buộc ở đây.
Tải về
Cũng giống như các văn bản hành chính khác giấy cam kết mẫu cũng đóng vai trò quan trọng, do đó sử dụng mẫu bản cam kết chuẩn chọn lọc là điều hết sức cần thiết, để giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong công việc khi sử dụng đến bản cam kết mẫu sau đây chúng tôi sẽ cung cấp bản cam kết mẫu đầy đủ cũng như chọc lọc nhất :

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
GIẤY CAM KẾT
 
 
Kính gửi: ……………………........................................
Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...………………………….....................
Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...………………………….......................
Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:..........………….............
Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………......……...................
Nơi làm việc(nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...……………......................
Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..……………………….....................
Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…………………………………..................
1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
3…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
4…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
5…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
Tôi/chúng tôi đề nghị:
1…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
2…...…………….………………..…………………………..............……………………………………...................
3............................................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
 
............., ngày ...... tháng ...... năm..........
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

Xem thêm

mẫu bản cam kết, mẫu bản cam kết chấp hành nội quy công ty, mẫu biên bản cam kết làm việc, mẫu biên bản cam kết đi học, mẫu biên bản cam kết làm việc lâu dài, bản cam kết