biên bản vi phạm hành chính

Với những cá nhân, tập thể vi phạm các quy định hành chính của cơ quan, doanh nghiệp thì người quản lý sẽ lập biên bản vi phạm hành chính. Vậy biên bản vi phạm hành chính có những nội dung gì và cách lập ra sao. Bạn hãy tham khảo ngay biên bản vi phạm hành chính mẫu dưới dây, được trình bày theo đúng mẫy chuẩn và rất khoa học, đầy đủ.
 

Tải tài liệu

Bieu mau bien ban vi pham hanh chinh4 trang Biểu mẫu biên bản vi phạm hành chính 08/11/2016 hoamuongbien 6,305 296
Tham khảo biểu mẫu biên bản vi phạm hành chính để có thể viết được một biên bản vi phạm hoàn chỉnh, đúng quy chuẩn bạn nhé. Nếu bạn là một nhân viên kế toán hay hành chính nhân sự thì việc có biểu mẫu này trong tay là rất cần thiết. Nhất là đối với một nhân viên hành chính nhân sự thì việc quản lý con người là điều rất khó, việc các cá nhân vi phạm hành chính là điều rất dễ xảy ra. Nếu phát hiện sai trái, nhân viên hành chính phải có trách nhiệm kịp thời thông báo, chấn chỉnh để hoạt động của doanh nghiệp, của cơ quan đoàn thể nói chung đi vào nề nếp. Tránh tình trạng phải dùng đến biên bản vi phạm thì không hay.
Tải về
Mau bien ban vi pham hanh chinh trong linh vuc dang ky kinh doanh11 trang Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh 15/07/2016 lanbt 368 61
Tài liệu tham khảo mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giúp cá nhân người làm hành chính có thể biết cách viết một mẫu đơn vi phạm hành chính đối với một cá nhân, tập thể nào đó. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, việc vi phạm hành chính là điều rất dễ xảy ra, khi có dấu hiệu vi phạm bản thân người làm hành chính phải kịp thời răn đe, nhắc nhở, chấn chính, tránh để đến mức phải dùng biên bản vi phạm thì thật không hay. Nếu lỗi xảy ra quá nặng thì bắt buộc phải dùng đến biên bản để răn đe tình trạng này không được tái phạm.
Tải về
Mẫu biên bản vi phạm  hành chính thì mẫu biên bản dùng để xử phạt những cá nhân, tập thể có những hành vi sai phạm trong quá trình làm việc, đây là mẫu biên bản khá quen thuộc, và là điều kiện cần thiết không thể thiếu để giúp cho doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức được đi vào hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Để giúp bạn đọc có được một mẫn biên bản chọn lọc và chính xác nhât TaiNgon.net sẽ cung cấp tới mẫu biên bản vi phạm hành chính, ngoài mẫu biên bản vi phạm hành chính ra chúng tôi còn cung cấp thêm cho bạn đọc mẫu biên bản vi phạm kỷ luật nếu có nhu cầu sử dụng thì bạn đọc cùng tham khảo nhé.


 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   ---------------
Số:.../BB-VPHC                               …. ngày ... tháng ... năm ...
 
BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Về ....................................................................3
Căn cứ............................................................................................................................... 4
Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .........., tại  .....................................................
Chúng tôi gồm:5..................................................................................................................
Với sự chứng kiến của:6.....................................................................................................
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:7
Ông (Bà)/Tổ chức:.............................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:....................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...........................................
Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.............................................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính:8................................................................................
Quy định tại9........................................................................................................................
Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:10...............................................................................................
Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ý kiến trình bày của người chứng kiến:
..........................................................................................................................................
Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại
..........................................................................................................................................
Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:
..........................................................................................................................................
Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:11
..........................................................................................................................................
Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.
Biên bản lập xong hồi giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., gồm ... tờ, được lập thành ... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.12
Lý do không ký biên bản:.....................................................................................................
Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà 13............................ trước ngày ... tháng ... năm .......... để thực hiện quyền giải trình.
 


 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)
    
 
 

Xem thêm

biên bản vi phạm kỷ luật, biên bản vi phạm, biên bản vi phạm nội quy