giấy đề nghị đăng kí kinh doanh

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng kí kinh doanh là thủ tục quan trọng đầu tiên của các hộ kinh doanh hay đối với cả các doanh nghiệp, công ty. Việc hoàn thiện thủ tục giấy đề nghị  đăng kí kinh doanh cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều bởi bạn có thể dễ dàng tải về giấy đề nghị đăng kí kinh doanh theo mẫu dưới đây, với định dạng text.doc, có thể điền và sửa thông tin trực tiếp một cách tiện lợi
 

Tải tài liệu

Giay de nghi dang ky kinh doanh ho kinh doanh1 trang Tải về Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 26/12/2016 thuhuong 120 21
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là điều kiện cần khi tiến hành kinh doanh hộ cá thể, nhưng không phải đơn vị nào cũng nắm được những điều kiệ cần thiết khi hoàn thiện giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, bởi vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về giấy đề nghị đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh
dang ki kinh doanh cho cong ty TNHH 1 thanh vien5 trang Tải về Đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên 26/12/2016 hoamuongbien 105 14
Tiến hành đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên là thủ tục đăng kí kinh doanh cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật của nhà nước. Các doanh nghiệp mới có thể tham khảo mẫu đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên của chúng tôi dưới đây.
Giay de nghi dKKD cong ty TNHH hai thanh vien tro len3 trang Tải về Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH hai thành viên trở lên 05/01/2016 nguyenthihai 58 12
Mẫu giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên là mẫu giấy đăng kí được xây dựng trên cơ sở pháp lý có hiệu lực cao, bởi vậy các doanh nghiệp khi tiến hành triển khai thì có thể áp dụng mẫu văn bản này để tiến hành đăng kí kinh doanh. Cũng giống như hình thức công ty cổ phần mô hình hoạt động công ty TNHH cũng đang rất được ưu chuộng vậy nên sử dụng mẫu Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH hai thành viên là vô cùng cần thiết.
Giay de nghi dang ki kinh doanh cong ty co phan mau so 22 trang Tải về Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty cổ phần mẫu số 2 05/01/2016 hoahong 124 13
Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty cổ phần là mẫu giấy đăng kí kinh doanh được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam bởi những lợi ích mà hình thức công ty cổ phần mang lại đây đang là mô hình hoạt động kinh doanh phổ biến. Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty cổ phần được trình bày một cách khoa học rõ ràng giúp cho các doanh nghiệp khi triển khai đăng kí kinh doanh sẽ được thuận lợi và hiệu quả hơn
Mau giay de nghi dkkd doanh nghiep tu nhan2 trang Mẫu giấy đề nghị dkkd doanh nghiệp tư nhân 05/01/2016 hoalan 40 7
Mẫu giấy đề nghị đăng kí kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là mô hình hoạt động kinh doanh đơn giản nhất trong số các mô hình kinh doanh tại Việt Nam, cũng bởi thế mà đây là hình thức được ứng dụng và triển khai rất nhiều.
Tải về
Giay de nghi dang ki kinh doanh cong ty TNHH 2 thanh vien2 trang Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên 04/01/2016 kt_ozv 132 35
Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên la những thông tin được trình bày một cách khoa học rõ ràng theo quy định của pháp luật với hiệu lực cao. Khi các doanh nghiệp tiến hành kê khai đơn theo mẫu đề nghi đăng kí kinh doanh này sẽ giúp cho các văn bản được trở nên đúng pháp luật, việc đăng kí kinh doanh sẽ trở nên đơn giản dễ dàng thuận tiện hơn bao giờ hết.
Tải về
Có thể nói trong quá trình đăng kí kinh doanh giấy đề nghị đăng kí kinh doanh đóng vai trò quan trọng bạn đang muốn tiến hành đăng kí kinh doanh nhưng lại chưa có được mẫu đăng kí kinh doanh chuẩn để giúp các bạn đọc thuận tiện và dễ dàng hơn ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu giấy đề nghị đăng kí kinh doanh mới và chọn lọc nhất :
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN


 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................................................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ...........................

Chức danh:........................................................................................................................
.
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...........................................................................

. ..........................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

...........................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

 ......................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

........................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

- Tổng số cổ phần: ............................................................................................................... .

- Mệnh giá cổ phần:..............................................................................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:......................................................

..............................................................................................................................................

 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:.........................................................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..................................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

 - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

 - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

 - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. ......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ................... - ................
 
 

Xem thêm

giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, đăng kí kinh doanh