Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23 - Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,266

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23 - Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914 bao gồm toàn bộ những kiến thức lịch sử về phong trào yêu nước và cách mạng, đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức nhanh chóng, hiệu quả nhất.
1

Vào những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản vì:

2

Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục thực sự là:

3

Đường lối cứư nước của cụ Phan Châu Trinh là:

4

Đường lối cứư nước của cụ Phan Bội Châu là:

5

Sáng lập hội Duy Tân vào tháng 5/1904 là

6

Chủ trương của hội Duy Tân là:

7

Sáng lập Việt nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là:

8

Chủ trương của Việt nam Quang Phục hội là:

9

Thời gian hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục là

10

Đông Kinh Nghĩa Thục là

Bình luận bằng Facebook