Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11- Chương III: Văn học ngoài

Thời gian: 45 phút Số lượt trắc nghiệm: 3,646

ắc nghiệm Ngữ văn lớp 11- Chương III. Văn học ngoài bao gồm tất cả những kiến thức ngữ văn trong chương trình học lớp 11. Với các đề thi trắc nghiệm môn văn này các bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được những thông tin cũng như kiến thức quan trọng, thông qua bài test bạn có thể ôn lại toàn bộ những tác phẩm có xuất hiện trong bài thi. Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 bao gồm tổng hợp các câu hỏi cùng với kiến thức về các nhân vật, tính cách hay ý nghĩa của những tác phẩm đã học. Hãy cùng tham khảo và hoàn thiện bài kiểm tra nhanh chóng nhất.

Nhân vật Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền không được Vic-to Huy-gô khắc họa qua yếu tố nào?


Nội dung của bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin là
Câu chuyện Người trong bao của Sê-khốp được kể lại bằng lời kể của ai?

Dòng nào nói đúng nhất các trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong hai câu 5-6 bài Tôi yêu em của Pu-skin?


Những từ "có thể, chưa hẳn" trong hai câu đầu (bản dịch nghĩa) bài Tôi yêu em của Pu-skin biểu thị điều gì?


Khi nhìn thấy Gia-ve, Giăng Van-giăng nói: "Tôi biết là anh muốn gì rồi" (Người cầm quyền khôi phục uy quyền, Vic-to Huy-gô). Sự thật là Giăng Van-giăng đã biết điều gì?


Chi tiết nào cho thấy Vic-to Huy-gô miêu tả Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền như một con thú dữ đang thôi miên con mồi?


Trong bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin, ngoài tình yêu, nhân vật trữ tình còn thể hiện tình cảm nào khác?


Nói tư tưởng của Huy-gô có sự chuyển biến "từ bóng tối ra ánh sáng" không hàm ý điều gì?


Xã hội Nga khi tác giả Sê-khốp viết truyện Người trong bao có đặc điểm gì?

Nhân vật Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền không được Vic-to Huy-gô khắc họa qua yếu tố nào?


Nội dung của bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin là
Câu chuyện Người trong bao của Sê-khốp được kể lại bằng lời kể của ai?

Dòng nào nói đúng nhất các trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong hai câu 5-6 bài Tôi yêu em của Pu-skin?


Những từ "có thể, chưa hẳn" trong hai câu đầu (bản dịch nghĩa) bài Tôi yêu em của Pu-skin biểu thị điều gì?


Khi nhìn thấy Gia-ve, Giăng Van-giăng nói: "Tôi biết là anh muốn gì rồi" (Người cầm quyền khôi phục uy quyền, Vic-to Huy-gô). Sự thật là Giăng Van-giăng đã biết điều gì?


Chi tiết nào cho thấy Vic-to Huy-gô miêu tả Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền như một con thú dữ đang thôi miên con mồi?


Trong bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin, ngoài tình yêu, nhân vật trữ tình còn thể hiện tình cảm nào khác?


Nói tư tưởng của Huy-gô có sự chuyển biến "từ bóng tối ra ánh sáng" không hàm ý điều gì?


Xã hội Nga khi tác giả Sê-khốp viết truyện Người trong bao có đặc điểm gì?

Nhân vật Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền không được Vic-to Huy-gô khắc họa qua yếu tố nào?


Nội dung của bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin là
Câu chuyện Người trong bao của Sê-khốp được kể lại bằng lời kể của ai?

Dòng nào nói đúng nhất các trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong hai câu 5-6 bài Tôi yêu em của Pu-skin?


Những từ "có thể, chưa hẳn" trong hai câu đầu (bản dịch nghĩa) bài Tôi yêu em của Pu-skin biểu thị điều gì?


Khi nhìn thấy Gia-ve, Giăng Van-giăng nói: "Tôi biết là anh muốn gì rồi" (Người cầm quyền khôi phục uy quyền, Vic-to Huy-gô). Sự thật là Giăng Van-giăng đã biết điều gì?


Chi tiết nào cho thấy Vic-to Huy-gô miêu tả Gia-ve trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền như một con thú dữ đang thôi miên con mồi?


Trong bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin, ngoài tình yêu, nhân vật trữ tình còn thể hiện tình cảm nào khác?


Nói tư tưởng của Huy-gô có sự chuyển biến "từ bóng tối ra ánh sáng" không hàm ý điều gì?


Xã hội Nga khi tác giả Sê-khốp viết truyện Người trong bao có đặc điểm gì?

Bình luận bằng Facebook